Miesięczne archiwum: kwiecień 2015

Przenoszenie bazy programu Profbi Delegacje na inny komputer

1. Na nowym komputerze instalujemy program.
2. Wpisujemy numery licencyjne.
3. Ze starego komputera kopiujemy bazę danych czyli plik przdb.mdb
W tym celu należy:
a) Wyłączyć program Profbi Delegacje.
b) Poszukać pliku bazy danych przdb.mdb

 

Baza danych w programie Profbi Delegacje 2013

W większości plik bazy danych przDB.mdb będzie się znajdował w lokalizacji:
c:\program files\profbi\delegacje 2013\data\przdb.mdb.
Są jednak wyjątki. Jeśli to system 64 bitowy to windows przerzuca pliki do lokalizacji:

c:\pliki programów(x86)\Profbi\Delegacje 2013\data

Jeśli w systemie jest włączona kontrola konta użytkownika to system przerzuca pliki do lokalizacji:
c:\Users\%username%\Appdata\Local\VirtualStore i tam należy szukać profbi\delegacje 2013 itd.

Baza danych w programie Profbi Delegacje 2017

Plik bazy danych od wersji 2017 znajduje się w lokalizacji

c:\ProgramData\Profbi\ProfbiDelegacje\data

Uwaga !

Katalog systemowy c:\ProgramData jest katalogiem ukrytym, więc aby go zobaczyć należy ustawić w Eksploratorze Windows widoczność katalogów ukrytych.

Może być on widoczny w Państwa systemie jako c:\Dane Aplikacji

 

 

 

Na nowym komputerze wgrywamy plik bazy danych wg. powyższych zasad. – czyli w te same miejsca.

Instalacja programu Profbi Delegacje w sieci

Uwaga – poniższy artykuł nie dotyczy wersji SQL.

Aby zainstalować program Profbi Delegacje w sieci np. na 2 stanowiskach z współdzieloną bazą danych należy przeprowadzić następujące czynności:

1. Program instalujemy na stanowisku 1 i na stanowisku 2.

2. Gdzieś w sieci – np. na serwerze udostępniamy katalog (zwany dalej udziałem sieciowym) dostępny z komputerów 1 i 2 ( mają być ustawione pełne prawa dostępu).

3. Na stanowiskach 1 i 2 mapujemy udostępniony wcześniej udział sieciowy.

4. W udostępnionym udziale sieciowym umieszczamy plik bazy danych – plik nazywa się przdb.mdb.  Jeśli instalacja nie jest nowa tzn. wcześniej było zainstalowane 1 stanowisko i teraz rozszerzamy licencję na więcej stanowisk to oczywiście kopiujemy plik z stanowiska, które do tej pory było używane – gdyż w ten sposób uzyskamy dostęp do wprowadzonych do tej pory danych.

Po zainstalowaniu plik znajduje się w lokalizacji:

c:\program files\profbi\delegacje 2013\data\przdb.mdb

Są jednak wyjątki. Jeśli to system 64 bitowy to windows przerzuca pliki do lokalizacji:

c:\pliki programów(x86)\Profbi\Delegacje 2013\data
Jeśli w systemie jest włączona kontrola konta użytkownika to system przerzuca pliki do lokalizacji:
c:\Users\%username%\Appdata\Local\VirtualStore i tam należy szukać profbi\delegacje 2013 itd.
5. Po umieszczeniu pliku przdb.mdb w udostępnionym, widzianym ze wszystkich komputerów udziale należy  podłączyć się ze wszystkich stanowisk do wspólnej bazy danych, w tym celu na każdym stanowisku wchodzimy w górne menu „Ustawienia” tam „Baza danych” i wyszukujemy naszą wspólną bazę danych na zamapowanym wcześniej udziale sieciowym. Po znalezieniu bazy klikamy Zapisz i restartujemy program.
2015-04-10_102804
6. Aby korzystać z programu w tym samym czasie na wszystkich stanowiskach wprowadzamy przesłane licencje na każdym z nich.