Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

Uprawnienia w programie

Zmiana uprawnień jest możliwa poprzez kartotekę użytkownika Admin i wciśnięcie przycisku Uprawnienia – role.

Kartoteka użytkownikow

Skojarzony pracownik daje możliwość przypisania danego użytkownika z pracownikiem z listy pracowników, dzięki temu – używając odpowiednich uprawnień można spowodować, że użytkownik po zalogowaniu będzie widział tylko swoje delegacje.

Role użytkowników – Admin, Użytkownik 1..4. Każdej z ról możemy przypisać inne uprawnienia, a każdemu z pracowników możemy nadać każdą z ról. Pozwala to na precyzyjne określenie tego co może robić użytkownik w systemie a czego nie.

 

UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW

Każdej z ról wymienionych możemy przypisać odpowiednie uprawnienia.

podróże służbowe
Uprawnienia dla ról

Jeśli jakieś uprawnienie istnieje na liście uprawnień to znaczy, że można je ustawić, jeśli go nie ma to znaczy, że nie można.

DELEGACJA ZAGRANICZNA ( WIELE MIEJSC DOCELOWYCH ) – WŁASNE STAWKI DIET I RYCZAŁTÓW ZA NOCLEG.

DELEGACJA ZAGRANICZNA ( WIELE MIEJSC DOCELOWYCH ) – WŁASNE STAWKI DIET I RYCZAŁTÓW ZA NOCLEG.

Od wersji 2017.2.0.11  nasz program do delegacji ma możliwość  definiowania stawek  diet i ryczałtów za noclegi w delegacjach zagranicznych. Pozwala to na stosowanie stawek ustalonych np. w wewnętrznym regulaminie firmy. Stawki mogą być definiowane w walucie kraju jakiego dotyczy delegacja oraz w PLN.

Aby skorzystać z nowej funkcjonalności należy zacząć od ustalenia stawek w kartotece kraju.

delegacja
Kartoteka kraju

Jak jest widoczne na załączonym zrzucie ekranu, ryczałt noclegowy ma 3 opcje ustawienia a dieta ma 2 opcje.

Ryczałt noclegowy:

  1. 1/4 kwoty limitu – powoduje, że stawką za nocleg jest 1/4 kwoty limitu noclegowego ustalonego dla danego kraju w ustawie.
  2. Cała kwota limitu – powyższe wyliczenie zostaje pominięte i brana jest cała kwota limitu jako ryczałt za 1 nocleg.
  3. Własna stawka – w edycyjne można wpisać dowolną kwotę, a następnie można wybrać walutę – albo tę którą mamy wpisaną w kartotece bieżącego kraju w polu „waluta”, albo PLN

Diety

  1. Wg. kwoty diety – stawką diety jest wtedy kwota diety ustalona w ustawie.
  2. Własna stawka – podobnie jak w przypadku ryczałtu noclegowego wpisujemy tutaj dowolną stawkę i ustalamy walutę – albo tę bieżącego kraju, albo PLN.

PO ZDEFINIOWANIU WŁASNYCH  STAWEK  MOŻEMY PRZYSTĄPIĆ DO ROZLICZANIA DELEGACJI.

delegacja
Rozliczanie delegacji

Po wybraniu kraju zdefiniowane wcześniej wartości pojawią się w polach „Dieta stawka” oraz  „Nocleg stawka” – obok kwot podane są także waluty. Pola tekstowe w których zawarte są powyższe wartości są zablokowane do edycji, aby użyć innych stawek należy je zdefiniować w kartotece kraju. Pamiętamy jednak o tym, że kartoteka może być rozszerzana bez ograniczeń i nic nie stoi na przeszkodzie abyśmy wpisali tam kilka takich samych krajów o różnych stawkach.

Powyższe stawki są widoczne także na zakładkach diet i noclegów.

Delegacja
Diety

 

Dieta
Ryczałty noclegowe

Także na powyższych zakładkach stawki są zablokowane do edycji i analogicznie należy je modyfikować przez kartotekę krajów.

Po ustawieniu stawek w PLN (jak na przykładowym zrzucie dla noclegów)- wartość diet czy ryczałtów noclegowych będzie się pojawiała w kosztach części zagranicznej delegacji ale z walutą PLN. Wartość ta będzie też brana do podsumowań w PLN.

 

Przeniesienie bazy danych z wersji 2013 do wersji 2018

Ze względu na to, że nowe systemy z rodziny Windows wymagają trochę innych rozwiązań w położeniu plików programów niż dotychczasowe wersje programu Profbi Delegacje (historia programu sięga 2008 roku gdy na komputerach królował Windows XP) – wersja Profbi Delegacje 2018 wnosi zmiany w tym zakresie. Pliki konfiguracyjne programu oraz baza danych zostały przeniesione do katalogu:
c:\ProgramData\Profbi\ProfbiDelegacje
Dotychczasowa lokalizacja:
c:\Program Files\Profbi\Delegacje 2013.
lub dla systemów 64 bitowych:
c:\Pliki Programow(x86)\Profbi\Delegacje 2013.

Sam program oraz pliki raportów instalują się nadal w katalogu:
c:\Program Files(x86)\Profbi\Delegacje 2018
lub:
c:\Program Files\Profbi\Delegacje 2018
Aby używać dotychczasowych danych z programu Profbi Delegacje 2013 należy przenieść plik bazy danych przDb.mdb z „starej” lokalizacji do katalogu
c:\ProgramData\Profbi\ProfbiDelegacje\data

Przy tej operacji pomocny może być program KreatorBazy – który uruchamia się po instalacji programu Profbi Delegacje 2018 (jeśli zamknęliśmy program to możemy go znaleźć w c:\Pliki Programow(x86)\Profbi\Delegacje 2018\KreatorBazy.exe).


:

Omówienie poszczególnych funkcji programu:
Ścieżka bazy danych wersji 2013 – odczytana ścieżka dostępu do bazy danych wersji 2013, wartość pojawi się jeśli aktualizowali Państwo program Profbi Delegacje 2013 do bieżącej wersji – w przypadku starszych wersji może pojawić się tutaj wartość pusta.
Katalog instalacji wersji 2013 – odczytana ścieżka dostępu do katalogu instalacji 2013, wartość pojawi się jeśli aktualizowali Państwo program Profbi Delegacje 2013 do bieżącej wersji – w przypadku starszych wersji może pojawić się tutaj wartość pusta.

Czy plik bazy danych wersji 2013 istnieje – prawidłowa wartość to TAK – wskazuje czy w podanej wyżej lokalizacji jest plik bazy danych.

Czy program 2013 jest uruchomiony – prawidłowa wartość to NIE – sprawdza czy program w wersji 2013 jest aktualnie podłączony do bazy.
Ilość wpisanych delegacji – ze względu na wiele możliwych konfiguracji, należy zweryfikować tą wartość – mówi nam ona o tym ile rekordów – wierszy jest w kartotece delegacji w bazie która widnieje w okienku „ścieżka bazy danych wersji 2013”.
Jeśli wartość będzie wynosiła np. 0 (zero) a jesteśmy pewni, że wprowadzaliśmy jakieś delegacje – to znaczy, że mamy jakąś nietypową konfigurację – np. konfigurację sieciową – czyli plik bazy danych znajduje się gdzieś na serwerze, a ten znaleziony przez KratorBazy jest plikiem nieakualnym i należy zwrócić się wtedy do osoby, która instalowała program o pomoc w instalacji.

Poniżej mamy sekcji „Dane wersji 2018”
Ścieżka bazy danych wersji 2018 – wskazuje gdzie jest domyślnie zainstalowana baza wersji 2018
Ścieżka danych konfiguracyjnych wersji 2018 – wskazuje gdzie są zainstalowane dane konfiguracyjne wersji 2018.

Poniżej znajdują się 4 opcje do wyboru
1. Skopiuj bazę danych z podanej wyżej lokalizacji do nowej lokalizacji czyli do ścieżki bazy wersji 2018 – z tej opcji należy skorzystać, jeśli instalacja programu w wersji 2013 nie była modyfikowana, baza nie była przenoszona w inne miejsce itd. Sprawdzamy czy w polu „Ilość wpisanych delegacji” odpowiada naszym danym i wciskamy przycisk „Działaj”

2. Wskaż bazę danych wersji 2013 w innej lokalizacji niż ta powyżej i skopiuj ją do nowej lokalizacji – do wersji 2018 – używamy tej opcji kiedy chcemy wskazać bazę znajdującą się w innej lokalizacji niż ta wskazana w okienku „Ścieżka bazy danych wersji 2013” – lub w przypadku kiedy używaliśmy starszej wersji programu 2013 i ścieżka bazy nie została wykryta.

3. Wskaż bazę wersji 2013 i podłącz do niej program w wersji 2018 bez kopiowania niczego – ten scenariusz odpowiada sytuacji gdzie np. istnieje instalacja sieciowa i kilka komputerów korzysta z jednej bazy. Program nie skopiuje pliku, a jedynie podłączy się do istniejącej bazy danych. Uwaga – należy zwrócić uwagę na to aby po uruchomieniu programu w wersji 2018 do bazy już nie logowały się programy w wersji 2013 – doprowadzi to do błędnych zapisów w bazie. Wyłączamy wszystkie programy, na stanowiskach instalujemy wersję 2018, odinstalowujemy programy w wersji 2013 (lub zmieniamy im konfigurację tak aby już nie korzystały z bazy do której łączą się programy 2018).

4.Nie rób niczego – po prostu używaj nowej bazy dla wersji 2018 – opcja właściwa dla wszystkich nowych użytkowników programu – nie przeprowadza żadnych działań, możemy korzystać z programu.

Pole wyboru – Przepisz kody licencyjne – jeśli zaznaczone przepisuje kody licencyjne z wersji 2013 do wersji 2018.

 

Przeniesienie bazy danych z wersji 2013 do wersji 2017

Ze względu na to, że nowe systemy z rodziny Windows wymagają trochę innych rozwiązań w położeniu plików programów niż dotychczasowe wersje programu Profbi Delegacje (historia programu sięga 2008 roku gdy na komputerach królował Windows XP) – wersja Profbi Delegacje 2017 wnosi zmiany w tym zakresie. Pliki konfiguracyjne programu oraz baza danych zostały przeniesione do katalogu: 
c:\ProgramData\Profbi\ProfbiDelegacje
Dotychczasowa lokalizacja:
c:\Program Files\Profbi\Delegacje 2013.
lub dla systemów 64 bitowych:
c:\Pliki Programow(x86)\Profbi\Delegacje 2013.
 
 
Sam program oraz pliki raportów instalują się nadal w katalogu:
c:\Program Files(x86)\Profbi\Delegacje 2017  
lub:
 

c:\Program Files\Profbi\Delegacje 2017
 

Aby używać dotychczasowych danych z programu Profbi Delegacje 2013 należy przenieść plik bazy danych przDb.mdb z „starej” lokalizacji do katalogu  
c:\ProgramData\Profbi\ProfbiDelegacje2017\data
 
Przy tej operacji pomocny może być program KreatorBazy – który uruchamia się po instalacji programu Profbi Delegacje 2017 (jeśli zamknęliśmy program to możemy go znaleźć w c:\Pliki Programow(x86)\Profbi\Delegacje 2017\KreatorBazy.exe).


Omówienie poszczególnych funkcji programu:
Ścieżka bazy danych wersji 2013 – odczytana ścieżka dostępu do bazy danych wersji 2013, wartość pojawi się jeśli aktualizowali Państwo program Profbi Delegacje 2013 do bieżącej wersji – w przypadku starszych wersji może pojawić się tutaj wartość pusta.
Katalog instalacji wersji 2013 – odczytana ścieżka dostępu do katalogu instalacji 2013, wartość pojawi się jeśli aktualizowali Państwo program Profbi Delegacje 2013 do bieżącej wersji – w przypadku starszych wersji może pojawić się tutaj wartość pusta.

Czy plik bazy danych wersji 2013 istnieje – prawidłowa wartość to TAK – wskazuje czy w podanej wyżej lokalizacji jest plik bazy danych.

Czy program 2013 jest uruchomiony – prawidłowa wartość to NIE – sprawdza czy program w wersji 2013 jest aktualnie podłączony do bazy.
Ilość wpisanych delegacji – ze względu na wiele możliwych konfiguracji, należy zweryfikować tą wartość – mówi nam ona o tym ile rekordów – wierszy jest w kartotece delegacji w bazie która widnieje w okienku „ścieżka bazy danych wersji 2013”.
Jeśli wartość będzie wynosiła np. 0 (zero) a jesteśmy pewni, że wprowadzaliśmy jakieś delegacje – to znaczy, że mamy jakąś nietypową konfigurację – np. konfigurację sieciową – czyli plik bazy danych znajduje się gdzieś na serwerze, a ten znaleziony przez KratorBazy jest plikiem nieakualnym i należy zwrócić się wtedy do osoby, która instalowała program o pomoc w instalacji.
 
Poniżej mamy sekcji „Dane wersji 2017”
Ścieżka bazy danych wersji 2017 – wskazuje gdzie jest domyślnie zainstalowana baza wersji 2017
Ścieżka danych konfiguracyjnych wersji 2017 – wskazuje gdzie są zainstalowane dane konfiguracyjne wersji 2017.
 
Poniżej znajdują się 4 opcje do wyboru
1. Skopiuj bazę danych z podanej wyżej lokalizacji do nowej lokalizacji czyli do ścieżki bazy wersji 2017 – z tej opcji należy skorzystać, jeśli instalacja programu w wersji 2013 nie była modyfikowana, baza nie była przenoszona w inne miejsce itd. Sprawdzamy czy w polu „Ilość wpisanych delegacji” odpowiada naszym danym i wciskamy przycisk „Działaj”
 
2. Wskaż bazę danych wersji 2013 w innej lokalizacji niż ta powyżej i skopiuj ją do nowej lokalizacji – do wersji 2017 – używamy tej opcji kiedy chcemy wskazać bazę znajdującą się w innej lokalizacji niż ta wskazana w okienku „Ścieżka bazy danych wersji 2013” – lub w przypadku kiedy używaliśmy starszej wersji programu 2013 i ścieżka bazy nie została wykryta.
 
3. Wskaż bazę wersji 2013 i podłącz do niej program w wersji 2017 bez kopiowania niczego – ten scenariusz odpowiada sytuacji gdzie np. istnieje instalacja sieciowa i kilka komputerów korzysta z jednej bazy. Program nie skopiuje pliku, a jedynie podłączy się do istniejącej bazy danych. Uwaga – należy zwrócić uwagę na to aby po uruchomieniu programu w wersji 2017 do bazy już nie logowały się programy w wersji 2013 – doprowadzi to do błędnych zapisów w bazie. Wyłączamy wszystkie programy, na stanowiskach instalujemy wersję 2017, odinstalowujemy programy w wersji 2013 (lub zmieniamy im konfigurację tak aby już nie korzystały z bazy do której łączą się programy 2017).
 
4.Nie rób niczego – po prostu używaj nowej bazy dla wersji 2017 – opcja właściwa dla wszystkich nowych użytkowników programu – nie przeprowadza żadnych działań, możemy korzystać z programu.

 
Pole wyboru – Przepisz kody licencyjne – jeśli zaznaczone przepisuje kody licencyjne z wersji 2013 do wersji 2017.


Przenoszenie bazy programu Profbi Delegacje na inny komputer

1. Na nowym komputerze instalujemy program.
2. Wpisujemy numery licencyjne.
3. Ze starego komputera kopiujemy bazę danych czyli plik przdb.mdb
W tym celu należy:
a) Wyłączyć program Profbi Delegacje.
b) Poszukać pliku bazy danych przdb.mdb

 

Baza danych w programie Profbi Delegacje 2013

W większości plik bazy danych przDB.mdb będzie się znajdował w lokalizacji:
c:\program files\profbi\delegacje 2013\data\przdb.mdb.
Są jednak wyjątki. Jeśli to system 64 bitowy to windows przerzuca pliki do lokalizacji:

c:\pliki programów(x86)\Profbi\Delegacje 2013\data

Jeśli w systemie jest włączona kontrola konta użytkownika to system przerzuca pliki do lokalizacji:
c:\Users\%username%\Appdata\Local\VirtualStore i tam należy szukać profbi\delegacje 2013 itd.

Baza danych w programie Profbi Delegacje 2017

Plik bazy danych od wersji 2017 znajduje się w lokalizacji

c:\ProgramData\Profbi\ProfbiDelegacje\data

Uwaga !

Katalog systemowy c:\ProgramData jest katalogiem ukrytym, więc aby go zobaczyć należy ustawić w Eksploratorze Windows widoczność katalogów ukrytych.

Może być on widoczny w Państwa systemie jako c:\Dane Aplikacji

 

 

 

Na nowym komputerze wgrywamy plik bazy danych wg. powyższych zasad. – czyli w te same miejsca.

Instalacja programu Profbi Delegacje w sieci

Uwaga – poniższy artykuł nie dotyczy wersji SQL.

Aby zainstalować program Profbi Delegacje w sieci np. na 2 stanowiskach z współdzieloną bazą danych należy przeprowadzić następujące czynności:

1. Program instalujemy na stanowisku 1 i na stanowisku 2.

2. Gdzieś w sieci – np. na serwerze udostępniamy katalog (zwany dalej udziałem sieciowym) dostępny z komputerów 1 i 2 ( mają być ustawione pełne prawa dostępu).

3. Na stanowiskach 1 i 2 mapujemy udostępniony wcześniej udział sieciowy.

4. W udostępnionym udziale sieciowym umieszczamy plik bazy danych – plik nazywa się przdb.mdb.  Jeśli instalacja nie jest nowa tzn. wcześniej było zainstalowane 1 stanowisko i teraz rozszerzamy licencję na więcej stanowisk to oczywiście kopiujemy plik z stanowiska, które do tej pory było używane – gdyż w ten sposób uzyskamy dostęp do wprowadzonych do tej pory danych.

Po zainstalowaniu plik znajduje się w lokalizacji:

c:\program files\profbi\delegacje 2013\data\przdb.mdb

Są jednak wyjątki. Jeśli to system 64 bitowy to windows przerzuca pliki do lokalizacji:

c:\pliki programów(x86)\Profbi\Delegacje 2013\data
Jeśli w systemie jest włączona kontrola konta użytkownika to system przerzuca pliki do lokalizacji:
c:\Users\%username%\Appdata\Local\VirtualStore i tam należy szukać profbi\delegacje 2013 itd.
5. Po umieszczeniu pliku przdb.mdb w udostępnionym, widzianym ze wszystkich komputerów udziale należy  podłączyć się ze wszystkich stanowisk do wspólnej bazy danych, w tym celu na każdym stanowisku wchodzimy w górne menu „Ustawienia” tam „Baza danych” i wyszukujemy naszą wspólną bazę danych na zamapowanym wcześniej udziale sieciowym. Po znalezieniu bazy klikamy Zapisz i restartujemy program.
2015-04-10_102804
6. Aby korzystać z programu w tym samym czasie na wszystkich stanowiskach wprowadzamy przesłane licencje na każdym z nich.

Zaliczki dodatkowe

Zaliczki dodatkowe umożliwiają wprowadzenie zaliczek w wielu walutach do delegacji, np. w przypadku kiedy delegowany dostał zaliczki w rublach, euro i złotówkach.

Sposób działania jest taki, że tak jak do tej pory – wprowadzamy zaliczkę w PLN i w walucie, a gdy w grę wchodzi więcej zaliczek w innych walutach to wtedy używamy opcji zaliczki dodatkowe.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsca w oknach delegacji – zaliczki dodatkowe (może ich być dowolna ilość) – schowane są pod przyciskiem „Zaliczki dodatkowe”.
zaliczniki_dodatkowe

Po wciśnięciu klawisza  Dodatkowe zaliczki wyświetli nam się lista zaliczek „podpiętych” do danej delegacji:

zaliczki_dodatkowe_listaU

Używając klawiszy Dodaj, Usuń, Edytuj – wykonujemy operacje na zaliczkach walutowych w ramach aktualnie edytowanej delegacji. Po wciśnięciu klawisza dodaj widzimy okienko:

zaliczki_dodatkowe_detail

Wprowadzamy tutaj walutę dodatkowej zaliczki, wprowadzamy kurs, bądź pobieramy kurs z internetu.

UWAGA –  na wydrukach rozliczeń (poza szczegółowym rozliczeniem delegacji wielokrotnej), suma zaliczek dodatkowych jest prezentowana w postaci przeliczonej na PLN.

 

 

 

Delegacja wielokrotna – rozliczenie części zagranicznej – zakładka „Rozliczenie część zagraniczna”

Rozliczenie delegacji

Rozliczenie delegacji wielokrotnej – część zagraniczna – zakładka Rozliczenie część zagraniczna.

Zakładka służy do odnotowania kosztów delegacji i  wygląda w następujący sposób:

Delegacja

Rozliczenie delegacji

Okno składa się z 2 części

[1] Wyliczony na podstawie danych wprowadzonych w zakładce Dane podstawowe  czas trwania delegacji oraz wynikająca z niego ilość diet oraz noclegów.

Bardzo ważnym elementem tej części okna jest przycisk przycisk_wylicz_dietyten przycisk musimy zawsze uruchomić aby wyliczyć ewentualne należności z tytułu diet dla pracownika – skutek działania przycisku obserwujemy w części [2] okna.

[2] – Druga część okna to 4 zakładki

1. Diety

zakładka_diety

Zakładka jest interpretacją zapisów rozporządzenia dotyczących delegacji zagranicznej. Zacznijmy od wyżywienia. Przykładem niech będzie delegacja do Niemiec (dieta 49,00 EUR) gdzie delegowanemu (dla czytelności przykładu) przysługuje 1 dieta (czyli 49,00 EUR). Jeśli nie zapewniliśmy pracownikowi wyżywienia to przysługuje pełna dieta. Zdarza się jednak tak, ze pracownikowi zapewniliśmy całodzienne wyżywienie. Rozporządzenie mówi, że w takim wypadku pracownikowi przysługuje 25% diety – w programie ustawimy to w ten sposób:

zakładka_diety_calosc_wyzywienia

Zapewniamy pracownikowi całodzienne wyżywienie a dieta należna pracownikowi wynosi 25% stawki wyjściowej i wynosi 12,25 EUR.

A co jeśli zapewniamy pracownikowi śniadanie i obiad, ale nie zapewniamy kolacji ? rozporządzenie mówi, że kwotę diety zmniejsza się o koszt zapewnionego, bezpłatnego wyżywienia przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:

Śniadanie – 15 % diety

Obiad – 30 % diety

Kolacja 30 % diety

Zapewniliśmy pracownikowi śniadanie i obiad – czyli dieta powinna być zmniejszona tylko o 15 % – śniadanie i 30% obiad, w programie zapiszemy to w ten sposób:

zakładka_diety_czesc_wyzywienia

Ekwiwalent pieniężny za wyżywienie –   paragraf 14 punkt 4 rozporządzenia mówi, że pracownikowi który otrzymuje w czasie podróży zagranicznej należność pieniężną na wyżywienie dieta nie przysługuje, ale jeśli ekwiwalent jest mniejszy od przysługującej diety to przysługuje różnica między dietą a ekwiwalentem:

ekwiwalent_za_wyzywienie

 

Kurier dyplomatyczny – wg. nowych przepisów zwyżka nie może być stosowana – zostawiono w programie dla osób, które rozliczają delegacje sprzed 1 marca 2013.

 

kurier_dyplomatyczny

Ilość dni w szpitalu  – za każdy dzień (dobę) w szpitalu pracownikowi przysługuje tylko 25% diety.

ilosc_dni_szpital

2. Noclegi

Zakładka wygląda w następujący sposób:

Rozliczenie delegacji

Rozliczenie delegacji

Przepis mówi, że jeśli pracownik nie przedłoży rachunku za nocleg to przysługuje mu ryczałt w wysokości 25% limitu za nocleg. W powyższym przykładzie mamy Niemcy – gdzie limit za nocleg to 150 EUR, pracownik nie przedłożył rachunku, nocował 1 raz więc przysługuje mu 1*25% z 150 EUR czyli 37.50 EUR.

Jeśli jednak pracownik ma rachunek to wprowadzamy jego wartość w pola grupy Noclegi wg. rachunków.

nocleg_wg_rachunku

W tym przypadku pracownik przekroczył kwotę limitu na Niemiec za nocleg – limit to 150 EUR, pracownik zapłacił 200 EUR, nie blokujemy takiej sytuacji, jednak zaznaczamy ją widocznym na zrzucie komunikatem – Przekroczono limit za nocleg.

3. Przejazdy

przejazdy_dojazdy

Przejazdy z dworca i na dworzec – interpretacja przepisu który mówi, że:

„§ 17. 1. Pracownikowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu
z i do dworca kolejowego, autobusowego, portu lotniczego lub morskiego w wysokości
jednej diety w miejscowości docelowej za granicą oraz w każdej innej miejscowości za
granicą, w której pracownik korzystał z noclegu.”

oraz:

„2. W przypadku gdy pracownik ponosi koszty dojazdu, o których mowa w ust. 1,
wyłącznie w jedną stronę, przysługuje ryczałt w wysokości 50% diety.”

W programie realizujemy to w taki sposób, że operujemy polem wielokrotność np. jeśli mamy jeden przejazd tam i z powrotem to w polu wielokrotność ustawimy wartość 1. Jeśli natomiast mamy jeden przejazd tylko w jedną stronę to ustawimy wartość 0.5. Jeśli mamy jeden przejazd tam i z powrotem i jeden tylko tam to ustawimy wartość 1.5 itd itd itd. Reasumując – przejazd w jedną stronę to 0.5

z_dworca_na_dworzec_ilosc_przejazdow

powyższy przykład to jeden przejazd tam i z powrotem + jeden przejazd tylko tam

lub

trzy przejazdy w jedną stronę.

 Ryczałt komunikacja miejscowa  – przepis mówi:

„3. Na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej pracownikowi
przysługuje ryczałt w wysokości 10% diety za kaŜdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży
zagranicznej.”

i to dokładnie opisuje działanie tej funkcji

ryczalt_komunikacja_miejscowa

Samochód firmy

samochod_firmy

Podajemy tu koszty wynikające z rachunków (paliwo, naprawy etc.)

Samochód prywatny – rozliczenie delegacji

samochod_prywatny

Podajemy ilość kilometrów i wyliczana jest wartość jaką musimy zwrócić delegowanemu w oparciu o aktualną stawkę. Wartość jest wyliczana w PLN nawet dla delegacji zagranicznych ! (tak ma być)

Przejazdy inne rachunki

Podajemy tutaj koszty innych przejazdów – bilety lotnicze, autobusowe, taksówki itp.

przejazdy_inne_rachunki

 

4. Pozostałe wydatki  –  inne wydatki jakie pokrywamy delegowanemu – koszty leczenia, czy zwrot za bagaż – lub inne.

pozostale_wydatki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pobieranie kursów walut

W paru miejscach programu musimy wpisać kurs waluty (zaliczki, rozliczenia delegacji). Okienko wpisywania kursu jest ujednolicone dla całego programu i wygląda następująco:

okienko kursu

Kurs możemy wpisać ręcznie, lub pobrać go z internetu używając w tym celu przycisku wyboru z listyprzycisk_wyboruPo wciśnięciu przycisku wyświetli nam się lista kursów walut dla wybranej waluty.

lista_kursow_walut

LIsta jest dostosowana do tego, aby kursy walut wpisywać ręcznie lub pobierać z internetu. Mamy tutaj następujące przyciski sterujące:

Przycisk Pobierz – przycisk służący do pobierania kursów z internet (tabela A udostępniana przez NBP). Po wciśnięciu tego przycisku wyświetli nam się okno z datą z jakiej życzymy sobie pobrać kurs:

pobieranie_kursu_data

Wybieramy interesującą nas datę. Jeśli tego dnia kurs był opublikowany to otrzymamy następujący komunikat:

kurs_ok_komunikat

A na liście kursów pojawi się pobrany przez nas kurs który wczytujemy używając klawisza Użyj

Jeśli NBP nie opublikował tego dnia kursu to otrzymamy komunikat:

nie_ma_kursu

Przycisk Dodaj – służy do ręcznego dodawania kursu:

kurs_recznie

Wpisujemy tutaj kurs, datę i przelicznik – podawany dla niektórych walut.

Przycisk Edytuj – służy do edycji wybranego z listy kursu.

Przycisk Usuń – usuwamy kurs.

Przycisk Wyjdź – wychodzimy z okna.

Przycisk Użyj – służy do przypisywania kursu wybranego z listy do pola „Kurs” okienka z którego wywoływaliśmy listę kursów