Wszystkie wpisy, których autorem jest admin

Delegacja Wielokrotna – rozliczanie delegacji

Po utworzeniu polecenia wyjazdu (opis w tym artykule) możemy przystąpić do rozliczenia delegacji.  W tym celu:

1. Edytujemy uprzednio utworzone polecenie wyjazdu (czyli po prostu naszą delegację). Dokonujemy tego poprzez wciśnięcie klawisza Edytuj na liście delegacji, bądź poprzez dwukrotne kliknięcie myszką na wybranej delegacji.

2. W otwartym oknie polecenia wyjazdu przechodzimy do zakładki Rozliczenia

polecenie_wyjazdu_zakladka_rozliczenie

W zakładce tej mamy 3 główne grupy

[1] – Lista rozliczeń – delegacja wielokrotna może zawierać wiele rozliczeń (wiele odcinków krajowych, wiele odcinków zagranicznych) – na tej liście wyświetlą się one w kolejności dodawania.

[2] – Panel podsumowań – mamy tutaj szybki wgląd jak będzie wyglądało nasze rozliczenie z pracownikiem po uwzględnieniu rozliczeń i wcześniej wypłaconych zaliczek. Dodatkowym elementem jest pole zaznaczenia „Na wydruku szczegółowym pokazuj tylko pozycje z kwotą większą niż 0” Jeśli pole to zostanie zaznaczone to nie będą drukowane puste pozycje z rozliczeń – tzn. jeśli np. pracownik nie korzystał z noclegu na rachunek to na wydruku wartość „Noclegi wg. rachunków” nie będzie reprezentowana.

[3] – Przyciski sterujące

– Krajowa – dodajemy rozliczenia odcinka krajowego delegacji.

– Zagraniczna – dodajemy rozliczenie odcinka zagranicznego.

– Edytuj – edytujemy wybrane na liście rozliczenie

– Usuń – usuwamy zaznaczone na liście rozliczenie.

– Drukuj – wydruk rozliczenia delegacji – wszystkie rozliczenia są sumowane i drukowane w formie zbiorczej.

Rozliczenie delegacji wielokrotnej – część krajowa zostało opisane w tym artykule.

Rozliczenie delegacji wielokrotnej – część zagraniczna zostało opisane w tym artykule oraz w tym artykule

 

 

 

Delegacja Wielokrotna – polecenie wyjazdu

Delegacja wielokrotna powstała w programie Profbi Delegacje 2013 wraz ze zmianą przepisów od 1 marca 2013 roku,  a konkretnie w wyniku możliwości rozliczania delegacji w wieloma miejscami docelowymi.

Aby wprowadzić i później rozliczyć delegację wielokrotną postępujemy w następujący sposób:

1. Na liście delegacji klikamy przycisk Dodaj Wielokrotną.

dodaj_wielokrotna

2. Wypełniamy polecenie wyjazdu dla delegacji wielokrotnej.

Polecenie_wyjazdu_wielokrotna

Mamy tutaj następujące grupy pól do wypełnienia

[1] – Numer delegacji – zostanie on nadany automatycznie po zapisaniu delegacji

[2] – Z dnia – data wystawienia polecenia wyjazdu.

[3] –  Delegowany – tutaj wybieramy z kartoteki pracownika – czyli delegowanego.

[4] – Dane wyjazdu:

– Cel wyjazdu – wartość możemy wybrać z słownika – opisujemy tutaj w jakim celu delegowaliśmy pracownika.

– Miejsce wyjazdu – podajemy tutaj główne miejsce wyjazdu

[5] – Samochód – wybieramy z kartoteki samochód jakim delegowany wybierze się w podróż.

[6] – Inny środek transportu – wybieramy z kartoteki inny środek transportu (np. samolot). W kartotece można zakładać pozycje zawierające kilka środków transportu np. oddzielone przecinkiem np. Prom, Samolot, Pociąg

[7] – Status delegacji – Rozliczona/ Nierozliczona – ustawienie pola służy naszej informacji i pozwala na niepokazywanie na liście delegacji tych rozliczonych (bądź odwrotnie – pokazywanie tylko tych rozliczonych).

 

 Rozliczanie delegacji wielokrotnej zostało opisane w tym artykule

 

 

 

 

Raport Kosztów Delegacji

Raport umożliwia sporządzanie zestawień wg. parametrów wstępnie zdefiniowanych przez nas (mogą je Państwo jednak dopasować do własnych upodobań). Aby wyświetlić listę parametrów wchodzimy w menu Ustawienia/ Koszty/ Parametry rodzajów kosztów. Wyświetli nam się następujące okienko:

parametry_zestawien

Okienko zawiera listę parametrów które znajdą się na zestawieniu.

Continue reading

Współpraca programu z Excelem

Program ma możliwość eksportu danych do Excela. Działa to w ten sposób, że przygotowaliśmy specjalne arkusze Excela w których jest zawarty napisany w VBA program pobierający dane z programu Profbi Delegacje. Ze względu na wykorzystanie wbudowanego języka rozwiązanie działa tylko z Excelem.

Plik raportu i wszystkie pliki Excela, które będą dostarczane przez nas w przyszłości będą znajdowały się w podkatalogu XLS programu Profbi Delegacje. Jest to konieczne ze względu na dostęp do plików konfiguracyjnych programu wskazujących na położenie bazy danych.

Sposób działania jest następujący:

1. Na liście delegacji wciskamy przycisk „Raportowanie” który otwiera okno raportów programu:

wejscie_w_raportowanie

Continue reading