Archiwa kategorii: Bez kategorii

Przeniesienie bazy danych z wersji 2013 do wersji 2018

Ze względu na to, że nowe systemy z rodziny Windows wymagają trochę innych rozwiązań w położeniu plików programów niż dotychczasowe wersje programu Profbi Delegacje (historia programu sięga 2008 roku gdy na komputerach królował Windows XP) – wersja Profbi Delegacje 2018 wnosi zmiany w tym zakresie. Pliki konfiguracyjne programu oraz baza danych zostały przeniesione do katalogu:
c:\ProgramData\Profbi\ProfbiDelegacje
Dotychczasowa lokalizacja:
c:\Program Files\Profbi\Delegacje 2013.
lub dla systemów 64 bitowych:
c:\Pliki Programow(x86)\Profbi\Delegacje 2013.

Sam program oraz pliki raportów instalują się nadal w katalogu:
c:\Program Files(x86)\Profbi\Delegacje 2018
lub:
c:\Program Files\Profbi\Delegacje 2018
Aby używać dotychczasowych danych z programu Profbi Delegacje 2013 należy przenieść plik bazy danych przDb.mdb z „starej” lokalizacji do katalogu
c:\ProgramData\Profbi\ProfbiDelegacje\data

Przy tej operacji pomocny może być program KreatorBazy – który uruchamia się po instalacji programu Profbi Delegacje 2018 (jeśli zamknęliśmy program to możemy go znaleźć w c:\Pliki Programow(x86)\Profbi\Delegacje 2018\KreatorBazy.exe).


:

Omówienie poszczególnych funkcji programu:
Ścieżka bazy danych wersji 2013 – odczytana ścieżka dostępu do bazy danych wersji 2013, wartość pojawi się jeśli aktualizowali Państwo program Profbi Delegacje 2013 do bieżącej wersji – w przypadku starszych wersji może pojawić się tutaj wartość pusta.
Katalog instalacji wersji 2013 – odczytana ścieżka dostępu do katalogu instalacji 2013, wartość pojawi się jeśli aktualizowali Państwo program Profbi Delegacje 2013 do bieżącej wersji – w przypadku starszych wersji może pojawić się tutaj wartość pusta.

Czy plik bazy danych wersji 2013 istnieje – prawidłowa wartość to TAK – wskazuje czy w podanej wyżej lokalizacji jest plik bazy danych.

Czy program 2013 jest uruchomiony – prawidłowa wartość to NIE – sprawdza czy program w wersji 2013 jest aktualnie podłączony do bazy.
Ilość wpisanych delegacji – ze względu na wiele możliwych konfiguracji, należy zweryfikować tą wartość – mówi nam ona o tym ile rekordów – wierszy jest w kartotece delegacji w bazie która widnieje w okienku „ścieżka bazy danych wersji 2013”.
Jeśli wartość będzie wynosiła np. 0 (zero) a jesteśmy pewni, że wprowadzaliśmy jakieś delegacje – to znaczy, że mamy jakąś nietypową konfigurację – np. konfigurację sieciową – czyli plik bazy danych znajduje się gdzieś na serwerze, a ten znaleziony przez KratorBazy jest plikiem nieakualnym i należy zwrócić się wtedy do osoby, która instalowała program o pomoc w instalacji.

Poniżej mamy sekcji „Dane wersji 2018”
Ścieżka bazy danych wersji 2018 – wskazuje gdzie jest domyślnie zainstalowana baza wersji 2018
Ścieżka danych konfiguracyjnych wersji 2018 – wskazuje gdzie są zainstalowane dane konfiguracyjne wersji 2018.

Poniżej znajdują się 4 opcje do wyboru
1. Skopiuj bazę danych z podanej wyżej lokalizacji do nowej lokalizacji czyli do ścieżki bazy wersji 2018 – z tej opcji należy skorzystać, jeśli instalacja programu w wersji 2013 nie była modyfikowana, baza nie była przenoszona w inne miejsce itd. Sprawdzamy czy w polu „Ilość wpisanych delegacji” odpowiada naszym danym i wciskamy przycisk „Działaj”

2. Wskaż bazę danych wersji 2013 w innej lokalizacji niż ta powyżej i skopiuj ją do nowej lokalizacji – do wersji 2018 – używamy tej opcji kiedy chcemy wskazać bazę znajdującą się w innej lokalizacji niż ta wskazana w okienku „Ścieżka bazy danych wersji 2013” – lub w przypadku kiedy używaliśmy starszej wersji programu 2013 i ścieżka bazy nie została wykryta.

3. Wskaż bazę wersji 2013 i podłącz do niej program w wersji 2018 bez kopiowania niczego – ten scenariusz odpowiada sytuacji gdzie np. istnieje instalacja sieciowa i kilka komputerów korzysta z jednej bazy. Program nie skopiuje pliku, a jedynie podłączy się do istniejącej bazy danych. Uwaga – należy zwrócić uwagę na to aby po uruchomieniu programu w wersji 2018 do bazy już nie logowały się programy w wersji 2013 – doprowadzi to do błędnych zapisów w bazie. Wyłączamy wszystkie programy, na stanowiskach instalujemy wersję 2018, odinstalowujemy programy w wersji 2013 (lub zmieniamy im konfigurację tak aby już nie korzystały z bazy do której łączą się programy 2018).

4.Nie rób niczego – po prostu używaj nowej bazy dla wersji 2018 – opcja właściwa dla wszystkich nowych użytkowników programu – nie przeprowadza żadnych działań, możemy korzystać z programu.

Pole wyboru – Przepisz kody licencyjne – jeśli zaznaczone przepisuje kody licencyjne z wersji 2013 do wersji 2018.

 

Przenoszenie bazy programu Profbi Delegacje na inny komputer

1. Na nowym komputerze instalujemy program.
2. Wpisujemy numery licencyjne.
3. Ze starego komputera kopiujemy bazę danych czyli plik przdb.mdb
W tym celu należy:
a) Wyłączyć program Profbi Delegacje.
b) Poszukać pliku bazy danych przdb.mdb

 

Baza danych w programie Profbi Delegacje 2013

W większości plik bazy danych przDB.mdb będzie się znajdował w lokalizacji:
c:\program files\profbi\delegacje 2013\data\przdb.mdb.
Są jednak wyjątki. Jeśli to system 64 bitowy to windows przerzuca pliki do lokalizacji:

c:\pliki programów(x86)\Profbi\Delegacje 2013\data

Jeśli w systemie jest włączona kontrola konta użytkownika to system przerzuca pliki do lokalizacji:
c:\Users\%username%\Appdata\Local\VirtualStore i tam należy szukać profbi\delegacje 2013 itd.

Baza danych w programie Profbi Delegacje 2017

Plik bazy danych od wersji 2017 znajduje się w lokalizacji

c:\ProgramData\Profbi\ProfbiDelegacje\data

Uwaga !

Katalog systemowy c:\ProgramData jest katalogiem ukrytym, więc aby go zobaczyć należy ustawić w Eksploratorze Windows widoczność katalogów ukrytych.

Może być on widoczny w Państwa systemie jako c:\Dane Aplikacji

 

 

 

Na nowym komputerze wgrywamy plik bazy danych wg. powyższych zasad. – czyli w te same miejsca.