Archiwa kategorii: Obsługa programu

Instalacja programu Profbi Delegacje w sieci

Uwaga – poniższy artykuł nie dotyczy wersji SQL.

Aby zainstalować program Profbi Delegacje w sieci np. na 2 stanowiskach z współdzieloną bazą danych należy przeprowadzić następujące czynności:

1. Program instalujemy na stanowisku 1 i na stanowisku 2.

2. Gdzieś w sieci – np. na serwerze udostępniamy katalog (zwany dalej udziałem sieciowym) dostępny z komputerów 1 i 2 ( mają być ustawione pełne prawa dostępu).

3. Na stanowiskach 1 i 2 mapujemy udostępniony wcześniej udział sieciowy.

4. W udostępnionym udziale sieciowym umieszczamy plik bazy danych – plik nazywa się przdb.mdb.  Jeśli instalacja nie jest nowa tzn. wcześniej było zainstalowane 1 stanowisko i teraz rozszerzamy licencję na więcej stanowisk to oczywiście kopiujemy plik z stanowiska, które do tej pory było używane – gdyż w ten sposób uzyskamy dostęp do wprowadzonych do tej pory danych.

Po zainstalowaniu plik znajduje się w lokalizacji:

c:\program files\profbi\delegacje 2013\data\przdb.mdb

Są jednak wyjątki. Jeśli to system 64 bitowy to windows przerzuca pliki do lokalizacji:

c:\pliki programów(x86)\Profbi\Delegacje 2013\data
Jeśli w systemie jest włączona kontrola konta użytkownika to system przerzuca pliki do lokalizacji:
c:\Users\%username%\Appdata\Local\VirtualStore i tam należy szukać profbi\delegacje 2013 itd.
5. Po umieszczeniu pliku przdb.mdb w udostępnionym, widzianym ze wszystkich komputerów udziale należy  podłączyć się ze wszystkich stanowisk do wspólnej bazy danych, w tym celu na każdym stanowisku wchodzimy w górne menu „Ustawienia” tam „Baza danych” i wyszukujemy naszą wspólną bazę danych na zamapowanym wcześniej udziale sieciowym. Po znalezieniu bazy klikamy Zapisz i restartujemy program.
2015-04-10_102804
6. Aby korzystać z programu w tym samym czasie na wszystkich stanowiskach wprowadzamy przesłane licencje na każdym z nich.

Zaliczki dodatkowe

Zaliczki dodatkowe umożliwiają wprowadzenie zaliczek w wielu walutach do delegacji, np. w przypadku kiedy delegowany dostał zaliczki w rublach, euro i złotówkach.

Sposób działania jest taki, że tak jak do tej pory – wprowadzamy zaliczkę w PLN i w walucie, a gdy w grę wchodzi więcej zaliczek w innych walutach to wtedy używamy opcji zaliczki dodatkowe.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsca w oknach delegacji – zaliczki dodatkowe (może ich być dowolna ilość) – schowane są pod przyciskiem „Zaliczki dodatkowe”.
zaliczniki_dodatkowe

Po wciśnięciu klawisza  Dodatkowe zaliczki wyświetli nam się lista zaliczek „podpiętych” do danej delegacji:

zaliczki_dodatkowe_listaU

Używając klawiszy Dodaj, Usuń, Edytuj – wykonujemy operacje na zaliczkach walutowych w ramach aktualnie edytowanej delegacji. Po wciśnięciu klawisza dodaj widzimy okienko:

zaliczki_dodatkowe_detail

Wprowadzamy tutaj walutę dodatkowej zaliczki, wprowadzamy kurs, bądź pobieramy kurs z internetu.

UWAGA –  na wydrukach rozliczeń (poza szczegółowym rozliczeniem delegacji wielokrotnej), suma zaliczek dodatkowych jest prezentowana w postaci przeliczonej na PLN.

 

 

 

Pobieranie kursów walut

W paru miejscach programu musimy wpisać kurs waluty (zaliczki, rozliczenia delegacji). Okienko wpisywania kursu jest ujednolicone dla całego programu i wygląda następująco:

okienko kursu

Kurs możemy wpisać ręcznie, lub pobrać go z internetu używając w tym celu przycisku wyboru z listyprzycisk_wyboruPo wciśnięciu przycisku wyświetli nam się lista kursów walut dla wybranej waluty.

lista_kursow_walut

LIsta jest dostosowana do tego, aby kursy walut wpisywać ręcznie lub pobierać z internetu. Mamy tutaj następujące przyciski sterujące:

Przycisk Pobierz – przycisk służący do pobierania kursów z internet (tabela A udostępniana przez NBP). Po wciśnięciu tego przycisku wyświetli nam się okno z datą z jakiej życzymy sobie pobrać kurs:

pobieranie_kursu_data

Wybieramy interesującą nas datę. Jeśli tego dnia kurs był opublikowany to otrzymamy następujący komunikat:

kurs_ok_komunikat

A na liście kursów pojawi się pobrany przez nas kurs który wczytujemy używając klawisza Użyj

Jeśli NBP nie opublikował tego dnia kursu to otrzymamy komunikat:

nie_ma_kursu

Przycisk Dodaj – służy do ręcznego dodawania kursu:

kurs_recznie

Wpisujemy tutaj kurs, datę i przelicznik – podawany dla niektórych walut.

Przycisk Edytuj – służy do edycji wybranego z listy kursu.

Przycisk Usuń – usuwamy kurs.

Przycisk Wyjdź – wychodzimy z okna.

Przycisk Użyj – służy do przypisywania kursu wybranego z listy do pola „Kurs” okienka z którego wywoływaliśmy listę kursów