Delegacja Wielokrotna – rozliczanie delegacji

Po utworzeniu polecenia wyjazdu (opis w tym artykule) możemy przystąpić do rozliczenia delegacji.  W tym celu:

1. Edytujemy uprzednio utworzone polecenie wyjazdu (czyli po prostu naszą delegację). Dokonujemy tego poprzez wciśnięcie klawisza Edytuj na liście delegacji, bądź poprzez dwukrotne kliknięcie myszką na wybranej delegacji.

2. W otwartym oknie polecenia wyjazdu przechodzimy do zakładki Rozliczenia

polecenie_wyjazdu_zakladka_rozliczenie

W zakładce tej mamy 3 główne grupy

[1] – Lista rozliczeń – delegacja wielokrotna może zawierać wiele rozliczeń (wiele odcinków krajowych, wiele odcinków zagranicznych) – na tej liście wyświetlą się one w kolejności dodawania.

[2] – Panel podsumowań – mamy tutaj szybki wgląd jak będzie wyglądało nasze rozliczenie z pracownikiem po uwzględnieniu rozliczeń i wcześniej wypłaconych zaliczek. Dodatkowym elementem jest pole zaznaczenia „Na wydruku szczegółowym pokazuj tylko pozycje z kwotą większą niż 0” Jeśli pole to zostanie zaznaczone to nie będą drukowane puste pozycje z rozliczeń – tzn. jeśli np. pracownik nie korzystał z noclegu na rachunek to na wydruku wartość „Noclegi wg. rachunków” nie będzie reprezentowana.

[3] – Przyciski sterujące

– Krajowa – dodajemy rozliczenia odcinka krajowego delegacji.

– Zagraniczna – dodajemy rozliczenie odcinka zagranicznego.

– Edytuj – edytujemy wybrane na liście rozliczenie

– Usuń – usuwamy zaznaczone na liście rozliczenie.

– Drukuj – wydruk rozliczenia delegacji – wszystkie rozliczenia są sumowane i drukowane w formie zbiorczej.

Rozliczenie delegacji wielokrotnej – część krajowa zostało opisane w tym artykule.

Rozliczenie delegacji wielokrotnej – część zagraniczna zostało opisane w tym artykule oraz w tym artykule