Delegacja wielokrotna – rozliczenie części zagranicznej – zakładka „Dane podstawowe”

Pierwsza zakładka „Dane podstawowe” okna rozliczenia części zagranicznej delegacji wielokrotnej wygląda następująco:

czesc_zagraniczna_pierwsza_zakladka

[1]Data rozliczenia

[2]Kursy walut – wypełniamy tutaj kurs waluty dla rozliczenia, przed wyborem kursu z listy musi być wypełniony kraj docelowy. Program pobiera kod waluty z pola waluta kraju i dla tej waluty wyświetla listę kursów. Jak pobrać kurs waluty z internetu zostało opisane w tym artykule.

[3] – Kraj docelowy – wybieramy kraj rozliczenia – dla danego rozliczenia można wybrać tylko jeden kraj, ale pamiętajmy o tym, że rozliczenie delegacji może zawierać wiele rozliczeń z których każde może zawierać inny kraj.  Mamy tutaj takie pola jak:

Kraj docelowy –  nazwa kraju

Waluta kraju – waluta kraju.

Dieta – dieta jaka została ustalona dla wybranego  kraju.

Limit – limit za noclegi jaki został ustalony dla wybranego kraju.

Lista krajów diet i limitów zawarta w programie jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 29 stycznia 2013 i zawiera aktualnie obowiązujące dane. Jedak może się zdarzyć, że potrzebują Państwo użyć innych wartości – w takim wypadku zawsze można w pola, waluta kraju, dieta, czy limit wprowadzić swoje wartości.

[4] – Przejazdy – odcinki czasowe – tutaj wprowadzamy odcinki czasowe wg. danych delegowanego. Przykładowo:

Delegowany wyjechał z Wrocławia 19.01.2013 o godzinie 7:00.

Granicę z Niemcami przekroczył 19.01.2013 o godzinie 9:05.

W Niemczech przebywał do 21.01.2013 do godziny 21:00  (wtedy to przekroczył granicę z Polską). Pojechał do Opola gdzie był 22.01.2013 o godzinie 3:00.

Z Opola wyruszył znowu do Niemczech – granicę przekroczył 22.01.2013 o godzinie 7:00.

Tym razem w Niemczech przebywał tylko do 22.01.2013 do godziny 19.00 .

We Wrocławiu był 22.01.2013 o godzinie 21.00 i był to koniec delegacji.

Zakładamy, że chcemy w ten sposób rozliczyć delegację, żeby połączyć odcinki krajowe i zagraniczne (w tym wypadku niemieckie). Mamy zatem:

3 odcinki krajowe:

1. Od 19.01.2013  07:00 do 19.01.2013   09:05

2. Od 21.01:2013  21:00 do 22.01.2013   07:00

3. Od 22.01:2013  19:00 do 22.01.2013   21:00

oraz 2 zagraniczne:

1. Od 19.01.2013  09:05 do 21.01.2013   21:05

2. Od 22.01.2013   07:00 do 22.01:2013  19:00

Załóżmy, że wprowadziliśmy już odcinki w części krajowej rozliczenia (część krajowa jest opisana w tym artykule). Teraz przystępujemy do wprowadzania odcinków zagranicznych.

Po wciśnięciu przycisku sterującego Dodaj wyświetli nam się następujące okno:

przyklad_czastrwania

Jak widzimy mamy już wprowadzone odcinki czasowe części krajowej. Teraz czas na wprowadzenie odcinków niemieckich. Można je wprowadzić ręcznie, jednak proponujemy inne rozwiązanie:

Zaznaczamy dwa pierwsze odcinki polskie klikając myszką na polach zaznaczenia:

przykład_zaznaczenie

i wciskamy przycisk Zaproponuj. Efektem tego działania będzie to że, pola data od i data do wypełnią nam się wypełniając lukę czasową pomiędzy wcześniej zaznaczonymi odcinkami krajowymi – proszę się temu przyjrzeć na poniższych zrzutach ekranu:

Dwa odcinki krajowe pomiędzy które chcemy „wcisnąć” odcinek zagraniczny:

przyklad_dwa_odcinki_polskie

Zaznaczamy te dwa odcinki i wciskamy przycisk Zaproponuj, efekt działania będzie następujący:przyklad_wypelnienie_luki

Teraz wciskamy przycisk Przypisz i mamy:

przyklad_efekt

Po wypełnieniu odcinków czasowych wciskamy przycisk Zapisz – co powoduje zapisanie odcinków do rozliczenia.

===========================================================================

Rozliczenie części zagranicznej – zakładka Rozliczenie – część zagraniczna