Filmy szkoleniowe

Rozliczanie delegacji zagranicznych w programie Profbi Delegacje.

 

Rozliczanie delegacji wielokrotnej

Pobieranie kursów walut z internetu

Klonowanie delegacji – czyli tworzenie jednych na podstawie innych