Przeniesienie bazy danych z wersji 2013 do wersji 2017

Ze względu na to, że nowe systemy z rodziny Windows wymagają trochę innych rozwiązań w położeniu plików programów niż dotychczasowe wersje programu Profbi Delegacje (historia programu sięga 2008 roku gdy na komputerach królował Windows XP) – wersja Profbi Delegacje 2017 wnosi zmiany w tym zakresie. Pliki konfiguracyjne programu oraz baza danych zostały przeniesione do katalogu: 
c:\ProgramData\Profbi\ProfbiDelegacje
Dotychczasowa lokalizacja:
c:\Program Files\Profbi\Delegacje 2013.
lub dla systemów 64 bitowych:
c:\Pliki Programow(x86)\Profbi\Delegacje 2013.
 
 
Sam program oraz pliki raportów instalują się nadal w katalogu:
c:\Program Files(x86)\Profbi\Delegacje 2017  
lub:
 

c:\Program Files\Profbi\Delegacje 2017
 

Aby używać dotychczasowych danych z programu Profbi Delegacje 2013 należy przenieść plik bazy danych przDb.mdb z „starej” lokalizacji do katalogu  
c:\ProgramData\Profbi\ProfbiDelegacje2017\data
 
Przy tej operacji pomocny może być program KreatorBazy – który uruchamia się po instalacji programu Profbi Delegacje 2017 (jeśli zamknęliśmy program to możemy go znaleźć w c:\Pliki Programow(x86)\Profbi\Delegacje 2017\KreatorBazy.exe).


Omówienie poszczególnych funkcji programu:
Ścieżka bazy danych wersji 2013 – odczytana ścieżka dostępu do bazy danych wersji 2013, wartość pojawi się jeśli aktualizowali Państwo program Profbi Delegacje 2013 do bieżącej wersji – w przypadku starszych wersji może pojawić się tutaj wartość pusta.
Katalog instalacji wersji 2013 – odczytana ścieżka dostępu do katalogu instalacji 2013, wartość pojawi się jeśli aktualizowali Państwo program Profbi Delegacje 2013 do bieżącej wersji – w przypadku starszych wersji może pojawić się tutaj wartość pusta.

Czy plik bazy danych wersji 2013 istnieje – prawidłowa wartość to TAK – wskazuje czy w podanej wyżej lokalizacji jest plik bazy danych.

Czy program 2013 jest uruchomiony – prawidłowa wartość to NIE – sprawdza czy program w wersji 2013 jest aktualnie podłączony do bazy.
Ilość wpisanych delegacji – ze względu na wiele możliwych konfiguracji, należy zweryfikować tą wartość – mówi nam ona o tym ile rekordów – wierszy jest w kartotece delegacji w bazie która widnieje w okienku „ścieżka bazy danych wersji 2013”.
Jeśli wartość będzie wynosiła np. 0 (zero) a jesteśmy pewni, że wprowadzaliśmy jakieś delegacje – to znaczy, że mamy jakąś nietypową konfigurację – np. konfigurację sieciową – czyli plik bazy danych znajduje się gdzieś na serwerze, a ten znaleziony przez KratorBazy jest plikiem nieakualnym i należy zwrócić się wtedy do osoby, która instalowała program o pomoc w instalacji.
 
Poniżej mamy sekcji „Dane wersji 2017”
Ścieżka bazy danych wersji 2017 – wskazuje gdzie jest domyślnie zainstalowana baza wersji 2017
Ścieżka danych konfiguracyjnych wersji 2017 – wskazuje gdzie są zainstalowane dane konfiguracyjne wersji 2017.
 
Poniżej znajdują się 4 opcje do wyboru
1. Skopiuj bazę danych z podanej wyżej lokalizacji do nowej lokalizacji czyli do ścieżki bazy wersji 2017 – z tej opcji należy skorzystać, jeśli instalacja programu w wersji 2013 nie była modyfikowana, baza nie była przenoszona w inne miejsce itd. Sprawdzamy czy w polu „Ilość wpisanych delegacji” odpowiada naszym danym i wciskamy przycisk „Działaj”
 
2. Wskaż bazę danych wersji 2013 w innej lokalizacji niż ta powyżej i skopiuj ją do nowej lokalizacji – do wersji 2017 – używamy tej opcji kiedy chcemy wskazać bazę znajdującą się w innej lokalizacji niż ta wskazana w okienku „Ścieżka bazy danych wersji 2013” – lub w przypadku kiedy używaliśmy starszej wersji programu 2013 i ścieżka bazy nie została wykryta.
 
3. Wskaż bazę wersji 2013 i podłącz do niej program w wersji 2017 bez kopiowania niczego – ten scenariusz odpowiada sytuacji gdzie np. istnieje instalacja sieciowa i kilka komputerów korzysta z jednej bazy. Program nie skopiuje pliku, a jedynie podłączy się do istniejącej bazy danych. Uwaga – należy zwrócić uwagę na to aby po uruchomieniu programu w wersji 2017 do bazy już nie logowały się programy w wersji 2013 – doprowadzi to do błędnych zapisów w bazie. Wyłączamy wszystkie programy, na stanowiskach instalujemy wersję 2017, odinstalowujemy programy w wersji 2013 (lub zmieniamy im konfigurację tak aby już nie korzystały z bazy do której łączą się programy 2017).
 
4.Nie rób niczego – po prostu używaj nowej bazy dla wersji 2017 – opcja właściwa dla wszystkich nowych użytkowników programu – nie przeprowadza żadnych działań, możemy korzystać z programu.

 
Pole wyboru – Przepisz kody licencyjne – jeśli zaznaczone przepisuje kody licencyjne z wersji 2013 do wersji 2017.