Raport Kosztów Delegacji

Raport umożliwia sporządzanie zestawień wg. parametrów wstępnie zdefiniowanych przez nas (mogą je Państwo jednak dopasować do własnych upodobań). Aby wyświetlić listę parametrów wchodzimy w menu Ustawienia/ Koszty/ Parametry rodzajów kosztów. Wyświetli nam się następujące okienko:

parametry_zestawien

Okienko zawiera listę parametrów które znajdą się na zestawieniu.

Ikona drukarki pokazuje czy dany parametr ma być drukowany czy też nie (można drukowanie wyłączyć np. na potrzeby zestawienia gdzie mają być np. tylko koszty noclegów). Nazwa parametru jest to nazwa jaka pojawi się na wydruku. Kolejność jest to kolejność jaka pojawi się na wydruku.

Edycja parametrów wygląda w następujący sposób:

parametry_zestawien_edycja

Po zdefiniowaniu parametrów (my to zrobiliśmy wstępnie – ale zawsze mogą je Państwo poprawić wg. własnych upodobań). Należy powiązać parametry z odpowiednimi pozycjami w rozliczeniach delegacji. W tym celu wchodzimy w menu Ustawienia/ koszty/ Koszty -> parametry rodzajów kosztów. Mamy tutaj następujący ekran:

koszty_parametry

Po lewej stronie znajdują się pozycje z rozliczeń delegacji, a po prawej parametry zdefiniowane przez nas wcześniej. W tym miejscu możemy łączyć ze sobą poszczególne pozycje z rozliczeń. Np. jeśli pozycji nr 1 „Diety – ryczałt” (krajowa) i pozycji nr. 9 Dieta- ryczałt (zagraniczna) damy ten sam parametr to na wydruku te dwie pozycje zostaną zsumowane (Dieta w walucie zostanie przeliczona na PLN po kursie rozliczenia). Parametr można zmieniać poprzez kliknięcie na liście parametrów (prawa strona okna – czcionka wytłuszczona) lub poprzez edycję (klawisz Edytuj) – edycja wygląda tak jak poniżej:

koszty_parametry_przyporzadkowanie

Po zdefiniowaniu parametrów wg. własnych wymagań przechodzimy do listy delegacji, na górze listy został dodany przycisk „Raportowanie”

delegacje_lista

Po wciśnięciu przycisku pojawi nam się okno raportowania, przypomina ono wyglądem okno listy delegacji, widoczną różnicą jest podział na dwie części. U góry są delegacje, na dole rozliczenia aktualnie wybranej delegacji. Możemy tutaj, używając mechanizmów filtrowania, wyłuskać delegacje np. w zadanym okresie dla określonego pracownika. Po wyfiltrowaniu delegacji możemy przystąpić do drukowania zestawienia:centrum_przycisk

Używamy w tym celu przycisku „Zestawienie z listy delegacji”, i wybieramy czy ma się drukować aktualnie wybrana delegacja, czy zaznaczone „ptaszkiem” czy też wszystkie z listy. Po wybraniu odpowiedniej opcji wyświetli się okno dialogowe zestawienia:

dialog_zestawienie

Planujemy wprowadzić tutaj kilka wariantów zestawienia, ale póki co w wersji 2013.1.0.15 znajduje się to co widać powyżej. Dajemy zapisz, wyświetli się okno drukowania i po zatwierdzeniu mamy gotowe zestawienie, które wygląda tak:

zestawienie_wyjscie