Archiwa tagu: polecenie wyjazdu

Delegacja Wielokrotna – polecenie wyjazdu

Delegacja wielokrotna powstała w programie Profbi Delegacje 2013 wraz ze zmianą przepisów od 1 marca 2013 roku,  a konkretnie w wyniku możliwości rozliczania delegacji w wieloma miejscami docelowymi.

Aby wprowadzić i później rozliczyć delegację wielokrotną postępujemy w następujący sposób:

1. Na liście delegacji klikamy przycisk Dodaj Wielokrotną.

dodaj_wielokrotna

2. Wypełniamy polecenie wyjazdu dla delegacji wielokrotnej.

Polecenie_wyjazdu_wielokrotna

Mamy tutaj następujące grupy pól do wypełnienia

[1] – Numer delegacji – zostanie on nadany automatycznie po zapisaniu delegacji

[2] – Z dnia – data wystawienia polecenia wyjazdu.

[3] –  Delegowany – tutaj wybieramy z kartoteki pracownika – czyli delegowanego.

[4] – Dane wyjazdu:

– Cel wyjazdu – wartość możemy wybrać z słownika – opisujemy tutaj w jakim celu delegowaliśmy pracownika.

– Miejsce wyjazdu – podajemy tutaj główne miejsce wyjazdu

[5] – Samochód – wybieramy z kartoteki samochód jakim delegowany wybierze się w podróż.

[6] – Inny środek transportu – wybieramy z kartoteki inny środek transportu (np. samolot). W kartotece można zakładać pozycje zawierające kilka środków transportu np. oddzielone przecinkiem np. Prom, Samolot, Pociąg

[7] – Status delegacji – Rozliczona/ Nierozliczona – ustawienie pola służy naszej informacji i pozwala na niepokazywanie na liście delegacji tych rozliczonych (bądź odwrotnie – pokazywanie tylko tych rozliczonych).

 

 Rozliczanie delegacji wielokrotnej zostało opisane w tym artykule