Współpraca programu z Excelem

Program ma możliwość eksportu danych do Excela. Działa to w ten sposób, że przygotowaliśmy specjalne arkusze Excela w których jest zawarty napisany w VBA program pobierający dane z programu Profbi Delegacje. Ze względu na wykorzystanie wbudowanego języka rozwiązanie działa tylko z Excelem.

Plik raportu i wszystkie pliki Excela, które będą dostarczane przez nas w przyszłości będą znajdowały się w podkatalogu XLS programu Profbi Delegacje. Jest to konieczne ze względu na dostęp do plików konfiguracyjnych programu wskazujących na położenie bazy danych.

Sposób działania jest następujący:

1. Na liście delegacji wciskamy przycisk „Raportowanie” który otwiera okno raportów programu:

wejscie_w_raportowanie

2. Po wejściu w „Raportowanie” na dole ekranu szukamy przycisku „Raporty Excel”.

Wciśnięcie przycisku spowoduje uruchomienie arkusza Excela wraz z przypisanym do niego programem. Z różnych przyczyn ta operacja może nie wyjść (np. brak przypisanych plików z rozszerzeniem .xls do programu Microsoft Excel). W takim przypadku rozwijamy (strzałką w dół) przycisk „Raporty Excel” i uruchamiamy opcję „Otwórz katalog z raportem” gdzie wyświetli się katalog XLS w którym zawarte są raporty, otwieramy wtedy plik raportu DelegacjeRaporty.xls „ręcznie”.wejscie_w_raporty_excel

3. Po wykonaniu powyższych czynności powinien nam się otworzyć arkusz kalkulacyjny Excel . W oczy od razu rzucają się 2 przyciski:

Pokaż okno wyboru – uruchamia opcje pobierania danych z programu Profbi Delegacje.

Wyczyść – czyści bieżący arkusz.

excel_pokaz_okno_wyboru

4. Wciskamy przycisk Pokaż okno wyboru. 

Wyświetli nam się następujące okno:

okno_wyboru

Mamy tutaj :

Data od, data do – daty wg. których możemy odsiewać interesujące nas delegacje. Pamiętajmy o tym, że brana pod uwagę jest tutaj data wystawienia delegacji.

Pracownik – możemy tutaj wybrać pracownika dla którego zostanie sporządzony raport. Możemy też zrobić raport dla wszystkich pracowników (domyślnie). Jeśli wybierzemy pracownika, a potem będziemy  chcieli zrezygnować z naszego wyboru to wciskamy przycisk z czerwonym krzyżykiem – usuń wybór pracownika.

Rodzaj raportu – wybieramy tutaj rodzaj raportu – w obecnej wersji są to raporty:

Koszty delegacji –  raport wyświetlający listę delegacji wraz z sumą kosztów w PLN.

Rachunki – raporty wyświetlający rachunki jakie są „podpięte” do rozliczeń delegacji.

(Jeśli chcieliby Państwo aby znalazły się tutaj jakieś dodatkowe raporty – prosimy o kontakt biuro@profbi.pl )

Z danymi uzyskanymi za pomocą raportów możemy robić wszystkie te rzeczy jakie robi się zazwyczaj w Excelu – kopiować, sumować, filtrować, sortować itd. itd. itd.

W arkuszach znajduje się też kolumna z nazwą firmy własnej (naszej) będzie to przydatne np. dla biur rachunkowych.

 

delegacja_koszty

Mamy nadzieję, że ta funkcjonalność będzie Państwu przydatna.