Zaliczki dodatkowe

Zaliczki dodatkowe umożliwiają wprowadzenie zaliczek w wielu walutach do delegacji, np. w przypadku kiedy delegowany dostał zaliczki w rublach, euro i złotówkach.

Sposób działania jest taki, że tak jak do tej pory – wprowadzamy zaliczkę w PLN i w walucie, a gdy w grę wchodzi więcej zaliczek w innych walutach to wtedy używamy opcji zaliczki dodatkowe.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsca w oknach delegacji – zaliczki dodatkowe (może ich być dowolna ilość) – schowane są pod przyciskiem „Zaliczki dodatkowe”.
zaliczniki_dodatkowe

Po wciśnięciu klawisza  Dodatkowe zaliczki wyświetli nam się lista zaliczek „podpiętych” do danej delegacji:

zaliczki_dodatkowe_listaU

Używając klawiszy Dodaj, Usuń, Edytuj – wykonujemy operacje na zaliczkach walutowych w ramach aktualnie edytowanej delegacji. Po wciśnięciu klawisza dodaj widzimy okienko:

zaliczki_dodatkowe_detail

Wprowadzamy tutaj walutę dodatkowej zaliczki, wprowadzamy kurs, bądź pobieramy kurs z internetu.

UWAGA –  na wydrukach rozliczeń (poza szczegółowym rozliczeniem delegacji wielokrotnej), suma zaliczek dodatkowych jest prezentowana w postaci przeliczonej na PLN.